Camitza's First Edition

Edda

 

  2015-08-16

 

 

 

 

 

 

 

Stamtavla

 

 

 

 

 

Mer info om Edda:

 

https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=3090845